PUMI Onsen PET

เป็นน้ำแร่จากธรรมชาติในรูปแบบอัดเม็ด

มีแร่ธาตุไฮโดรเจนคาร์บอเนต อิออน ช่วยดักจับสิ่งสกปรก หลุดออกจากผิวหนังได้ง่าย

ช่วยขนนุ่มสวยดูเงางาม

ผิวหนังสะอาด และผิวหนังชั้นนอกแข็งแรงยิ่งขึ้น ไม่แพ้ง่าย

ปราศจากน้ำหอม และสารซักฟอก

ลดการใช้สารเคมีในการอาบน้ำสัตว์เลี้ยง

คุณค่าเสมือนแช่น้ำออนเซ็นจากประเทศญี่ปุ่น