ขวดผลิตน้ำ Ozone Spray

ผลิตน้ำโอโซนในขวด

ฉีดพ่นสเปรย์บนพื้นผิว ด้วยน้ำโอโซนอย่างต่อเนื่อง

ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวเรียบ และไม่มีรูพรุน

เช็ดพื้นผิวแห้งด้วยผ้าสะอาด