หน้ากาก MEO X MASK Sanitary Mask

Plain : White size M L, Black size M L

Patterned : White (SNOW) size M, Black (INK) size M, Grey size M L, Cream size M L

วีดีโอข้อมูลเบื้องต้นของ MEO-X Mask