คุณณัฐพัชร์ พุทโธนะโมชัย

 CEO J&D Group

” เพราะผมเชื่อว่า การมีสุขภาพพลานามัยที่ดี คือของขวัญล้ำค่า ที่ทุกคนปรารถนา “

ประวัติการศึกษา  
  – ปริญญาโท สถิติประยุกต์ สถาบันบัญฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) NIDA  – ปริญญาโท Industrial Engineer Tokai University Japan
ประวัติการทำงาน

– บริษัท Mitsubishi Elevator Asia Co.,Ltd ตำแหน่ง Department Manager of Production Planning & Process Control

– บริษัท Mitsubishi Elevator Asia Co.,Ltd ตำแหน่ง Department Manager of Industrial Engineer

– บริษัท เจ แอนด์ ดี แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

– บริษัท แอ็คทัฟไลน์ จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

– บริษัท เจ แอนด์ ดี จำกัด ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

คุณณัฐพัชร์ พุทโธนะโมชัย CEO

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจ แอนด์ ดี กรุ๊ป

CEO J&D Group พร้อมด้วยคุณหมอฉัตรดาว ที่ปรึกษาด้านวิชาการ

ได้ให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของน้ำ ที่งาน Money Expo2020 ครั้งที่ 20
ระหว่างวันที่ 22-25 ต.ค. 2563 ชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี