การรับรองมาตรฐาน

NELSON LABS  องค์กรมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์จากสหรัฐอเมริกา
ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานหน้ากากอนามัย MEO X
กรองฝุ่นอนุภาคเล็กขนาด 0.1 ไมครอนและแบคทีเรียได้มากกว่า 99.83%

1.ใบรับรองผลการทดสอบ มีคุณสมบัติช่วยป้องกันไวรัส 
Viral Filtration Efficiency (VFE) Final Report

2.ใบรับรองประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรีย 
Microbial Cleanliness (Bioburden) of Medical Masks Final Report

Certification of Authorization : MEO X Exclusive Distributor in Thailand