กิจกรรมของ J&D Products

เทศกาลงานกิน 2020

ร่วมออกงาน จัดบูธแสดงสินค้า
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพในงาน
“เทศกาลงานกิน2020”

MONEY EXPO 2020

ร่วมออกงาน จัดบูธแสดงสินค้า
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพในงาน
“MONEY EXPO 2020”

Health care 2020

 ร่วมออกงาน จัดบูธแสดงสินค้า
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพในงาน
“Health care 2020”

กินดีอยู่ดี 2020

ร่วมออกงาน จัดบูธแสดงสินค้า
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพในงาน
“กินดีอยู่ดี by ชีวจิต 2020”

ผู้บริหารและพนักงาน

เจ แอนด์ ดี กรุ๊ป ร่วมใจทำบุญ ในวันออกพรรษา
พร้อมนำหน้ากากKn95 ยี่ห้อMeox ร่วมถวาย ที่วัดบัวขวัญ